พันธกิจหลัก คือการค้ำจุน และเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตามทางสายกลาง โดยไม่เป็นพุทธพาณิชย์ ไม่อิงการเมือง และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนชาติพันธุ์ไทย 

 
 

 


 

แสงธรรมสว่างใจ

ตอน พระครูปลัดโกวิท อภิปุญโญ

     
 

แสงธรรมสว่างใจ 

ตอน พระครูปลัดโกวิท อภิปุญโญ ตอนที่ 2

     
 

แสงธรรมสว่างใจ 

ตอน พระครูปลัดโกวิท อภิปุญโญ ตอนที่ 3

     
 

แสงธรรมสว่างใจ 

ตอน พระธรรมวรนายก

     
 

แสงธรรมสว่างใจ 

ตอน แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต แห่งเสถียรธรรมสถาน

     
   

 

     
   

 

     
   

 

     
   

 

     
   

 

 

     
   

 หน้าหลัก l ประวัติความเป็นมา l ชมรายการย้อนหลัง l ดาวน์์โหลดธรรมะ l ติดต่อเรา
มูลนิธิรวมใจเผยแพร่ธรรมะ เลขที่ 196 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 46 (ซ.จิตรวารี) ถ.สุขุมวิท 71
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา คลองเตย, วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 0-2391-3565-6 FAX : 02-391-3567
E-mail : Dharmatv01@gmail.com